Iniekcja murów wykonywana jest na bazie umowy licencyjnej

2021-03-04

Podcinania murów nie możemy również wykonać w każdym budynku. W odróżnieniu do wielu innych metod osuszania, iniekcja krystaliczna nie wymaga wstępnego osuszania ani odsalania murów. Iniekcja chemiczna wykonywana w niejednorodnym murze może nie być skuteczna, ponieważ zastosowanie jej w przegrodach, gdzie wykorzystano niejednolity materiał -. Iniekcja murów wykonywana jest na bazie umowy licencyjnej. Podcinanie murów najlepiej nadaje się w przypadku klasycznych murów wykonanych z cegły. Izolacja fundamentów masami mineralnymi i iniekcja ciśnieniowa kurtynowa odtwarzająca izolację poziomą i pionowa ścian. Iniekcja chemiczna wymaga wykonania w obiekcie szeregu odwiertów jedno- lub dwurzędowo, a w przypadku grubości murów powyżej 60 cm odwierty te powinny być wykonywane z obu stron przegrody. Iniekcja chemiczna jest jedną z metod wykonania izolacji wtórnej poziomej. Iniekcja ciśnieniowa przyczółku mostu uszczelniająca przecieki wody, wykonana żywicą poliuretanową. Iniekcja ciśnieniowa odtwarzająca izolację poziomą, zastosowany został preparat iniekcyjny AQUAFIN-F do odtwarzania wtórnej izolacji poziomej. Iniekcja ciśnieniowa odtwarzająca izolację poziomą, zastosowany został preparat iniekcyjny OHAL-HSL do odtwarzania wtórnej izolacji poziomej. Dlatego też metodę tą szczególnie poleca się w przypadku murów wzniesionych z cegły ceramicznej oraz zaprawy wapiennej. Natomiast iniekcja chemiczna to technika pozwalająca odtworzyć poziomą izolację przeciwwilgociową. Jedną z metod jest bezinwazyjny system osuszania murów Aquapol, który jednocześnie chroni budynek przez wytworzenie skutecznej funkcji izolacji poziomej. W przypadku grubych (90 cm) murów o mieszanej i niejednorodnej konstrukcji proces ten jest trudny do przeprowadzenia. Iniekcja wypełniającą rysy i pęknięcia zbiorników ppoż pod centrum handlowym IKEA. Iniekcja chemiczna wymaga wykonania rzędowych otworów w murach obiektu. Osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej nie wymaga ponadto odkopywania fundamentów, co znacznie przyspiesza prace w porównaniu z innymi technikami. Zatem najpierw należy określić źródło wilgoci i stwierdzić, czy iniekcja jest wskazana. Iniekcja krystaliczna to stosunkowo niska inwazyjność. W zależności od potrzeb, iniekcja ciśnieniowa może służyć, jako wzmocnienie lub uszczelnienie danego elementu. Iniekcja krystaliczna czy podcinanie murów. Iniekcja polega na wstrzykiwaniu środków chemicznych, które wnikają w ścianę i tworzą warstwę izolującą. Jej wykorzystanie w przypadku bardzo grubych murów wykonanych z kamienia może być ograniczone lub wymagać dodatkowych nakładów sił i środków.