Studia integracja sensoryczna Ursynów przeznaczone są dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra lub licencjat

2019-08-20

Studia z zakresu integracji sensorycznej mają charakter kwalifikacyjny. Osoby zainteresowane rozwojem swoich umiejętności często wybierają studia podyplomowe. Studia kończą się egzaminem końcowym oraz przygotowanie pracy typu „case study”, przeprowadzenie diagnozy oraz przygotowanie programu terapeutycznego dla dziecka. Studia integracja sensoryczna Ursynów przeznaczone są dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra lub licencjat. Program studiów podyplomowych dla kierunku integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci. Powinien być przedstawiony również program terapii, zalecenia do domu i instruktaż ćwiczeń domowych. W związku z projektem nowego rozporządzenia MNiSW rozpoczynamy po raz ostatni nabór na studia pdyplomowe w tym zakresie! Zapisz się na studia podyplomowe - rejestracja trwa! Tylko opłata za I semestr lub opłata całościowa jest gwarancją miejsca na liście słuchaczy studiów podyplomowych integracja sensoryczna. Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy, która jest podstawą do oceny procesów integracji sensorycznej oraz do prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej. Sprawdz również studia dzienne na WSSP. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. W przypadku opłaty za cały semestr lub całe studia -“Imię i nazwisko słuchacza, opłata za semestr. Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają zdobycie kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywania zawodu terapeuty integracji sensorycznej w placówkach systemu oświaty. Studia kierowane do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się podobnie, jak rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie czy magisterskie. Studia mają charakter kwalifikacyjny - umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu terapeuty integracji sensorycznej w placówkach systemu oświaty. Studia podyplomowe to idealne rozwiązanie dla osób, które ukończyły studia licencjackie, magisterskie i inżynierskie. Na studia podyplomowe przyjmowani są absolwenci wyższych szkół licencjackich i magisterskich zgodnie z ustawą i rozporządzeniem określającym warunki podjęcia studiów podyplomowych. Studia mają charakter praktyczny, 100 h realizowanych jest w formie zajęć na sali specjalistycznej do terapii. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc. Oczywiście warunkiem bezwzględnym przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów stopnia I lub II, a w zależności od specjalności również o określonym profilu (studia kwalifikacyjne). O przyjęciu na studia decyduje WYŁĄCZNIE kolejność zgłoszeń. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Studia to czas, w którym pojawiają się pierwsze poważne decyzje. Sensoryczna awersja do pokarmu według klasyfikacji diagnostycznej DC:0-3R ma cztery elementy składowe. Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii, rehabilitacji i fizjoterapii oraz kierunków pokrewnych. Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, lekarzy, logopedów, terapeutów, fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia wyższe (co najmniej pierwszego stopnia). Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą specjalistyczne wykształcenie i kochają pracę z dziećmi. Studia przygotowują do stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Zestaw domowych ćwiczeń jest zestawem prostych zadań do wykonywania w oznaczonej ilości w ciągu dnia i tygodnia. Studia adresowane są dla absolwentów studiów magisterskich z zakresu psychologii, pedagogiki a także dla nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów. Sensoryczna zabawka, a zarazem pomoc dydaktyczną. Integracja sensoryczna jest metodą opartą na neurofizjologicznych podstawach rozwoju, a kluczem do przynoszącej efekty terapii jest obserwacja kliniczna i standaryzowane testy. Studia trwają od dwóch do czterech semestrów. Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej mają charakter kwalifikacyjny. Obecnie WSZiP oferuje studia podyplomowe w dziewięciu obszarach obejmujących ponad sto różnych specjalności.